Bokomtale Jeshua – Menneskesønnen

Varingen mars 2007
Dagen 8. mai 2007
NRK Mellom Himmel og jord, mars 2007
P4 Etter frokost
Medium magasin nr 9 – 2007
Ildsjelen nr 1 2008