Bokomtale – På talefot med døden

NRK Mellom himmel og jord mai 2005
Sykepleien nr 7, 2005, bokomtale
Sygeplejersken nr 4, 2005 «Når døden kommer i forgrunnen»
Fagbladet nr 8, 2004 » Fotball i himmelen»
Fontene nr 4, 2004, bokomtale
Opplendingen september 2004 » …døden ikke heller»
Ergoterapeuten nr 11, 2004 «Mangt skal vi møte og mant sksal vi mestre»
St. Olav nr 10, 2004 «Redelig om døden»
Tidsskrift for den norske lægeforening nr 22, 2004 «Viktig bok om reisens slutt»
Norsk Psykologforening nr 41, 2004
The Lion nr 5, 2004
Fredrikke nr 4, 2004
Oppland Arbeiderblad 3. april 2004
Hadeland 24. mars 2004
Sinn & Samfunn nr 4, 2004