Bokomtale – Tenkeboka – Det blå hjerte

Sykepleien nr. 09,2007 «Om å miste mor»
Tidsskrift for Den norske Lægeforening nr. 24 – 14.12.2006 «Et barns perspektiv på døden»
Helsesøstre nr. 3 2006
Spesialpedagogikk nr. 9 – 2006 «Barns kjærlighet til en død mamma»
Hjemmet nr. 43 – 23.10.2006
Autisme i dag nr. 2 – 2006
Tidsskrift for Norsk Psykologforening nr 8 – 08.2006 «Susanne 8 år skrev bok»
Helsenytt.no – 06.05.06 «Barn av døende foreldre»
Tara nr 5 – 05.2006
Ergoterapeuten nr 2 – 2006/49 «Faens kreft»
Østlandet Blad – 20.02.2006
Aftenposten – 12.02.2006 «Tankene til Susanne ble bok» Les her.
Østlandet Blad – 14.02.2006
«Utdanning» – 14.02.2006
Hjem og skole nr 2, 2006