Bokomtale – Tid for å leve – tid for å dø

Tidsskrift for den norske lægeforening nr 19, 2006: «Det angår oss alle»
Tidsskrift for sjelesorg nr 2, 2006 «Den døende»
Sykepleien nr 18, 2007 «Det vi ikke slipper unna»
Sygeplejersken, Danmark nr 19, 2006 « En norske perle»
Helsenytt for alle nr 4, 2006 » Tid for å leve – tid for å dø»
Krigsropet nr 13, 2006 «Tid for å dø»