Susanne, 8år

Susanne er ikke lenger 8 år. Hun er født i 1996 og er, når dette skrives i september 2009, blitt 13 år. Hun går på en fin skole som ligger nesten ute i skogen et sted på Østlandet.

Hun spiller piano, går på turn og har et travelt liv med familie, skole og venner. Og i feriene reiser hun gjerne til Montenegro.