Svein Erik Ulverud

Tidligere rådgivende ingeniør Svein Erik Ulverud har bred erfaring som rådgiver og lærer.
Han har drevet egen rådgivningsvirksomhet, vært engasjert av (daværende) Olje- og Energidepartementet gjennom
Opplysningsaksjon for enøk og var faglig ansvarlig for kampanjen ENØK 92. Han har vært engasjert som hovedlærer og
forfatter av kursmateriell, og vært ansvarlig for komplette kursopplegg innenfor området energi og miljø. Medforfatter av
fagboken «Enøk i bygninger» fra NTNU. Forfatter av opplysningsmateriell innenfor energi og miljø til publikum.
Utarbeidet undervisningshefter til ulike bransjekurs innenfor samme fagområder. Med i arbeids- gruppen i MEIS, (miljø,
energi og inneklima i skolen), og medforfatter til undervisnings- opplegget for videregående skoler.. Har gjesteforelest ved
NTNU flere ganger. Underviser og har utarbeidet kursopplegg i Plan- og bygningslovens Kap. VIII, Miljø og helse
Prosjektleder, medforfatter, hovedlærer og sensor i Enovas kompetansegivende etterutdanningskurs for ingeniører
«Energibruk i bygg» fra 2003.
De seneste årene har han vært sensor ved studiet «Klima-, energi og miljø».